Menu Close

O projektu

Kratak opis projekta

Svrha projekta je ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinjeti smanjenju rizika od siromaštva 15 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja, te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 60 krajnjih korisnika u Općini Donja Motičina. Ciljna skupina na projektu je 15 nezaposlenih žena, najviše srednja stručna sprema. Projekt se provodi u Osječko-branjskoj županiji, Općini Donja Motičina, koja obuhvaća naselja Donja Motičina, Seona i Gornja Motičina. Uz zapošljavanje ženama će se omogučiti i obrazovanje  kako bi stekle bolje stručne vještine i postale konkurentnije na tržištu rada.

Cilj projekta

je ublažavanje posljedica siromaštva i socijalne isključenosti iz tog razloga je zaposleno 15 žena koje su teško zapošljive osobe, a koje spadaju u neku od navedenih skupina: (žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka. Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

Zaposlene žene će raditi na projektu 24 mjeseca, nakon čega će im se omogućiti osposobljavanje kako bi stekla nova znanja i postale poželjna radna snaga. Žene će proći edukaciju i biti će osposobljene prema potrebama tržišta rada.

Krajnji korisnici projekta

će biti 60 osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Donja Motičina, koji će imati izravnu korist implementacijom ovog projekta i to na način da će biti korisnici usluga pomoći u kući.

Kako bi se povećala kvaliteta života korisnika pružat će im se pomoć i podrška u sljedećim aktivnostima:

  • pomoć u dostavi namirnica (trgovina)
  • pomoć u pripremi obroka
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora / domova
  • pomoć pri oblačenju / svlačenju
  • briga o higijeni
  • pomoć u socijalnoj integraciji
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava
  • dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Također krajnim korisnicima će se na mjesečnoj razini kupovati i dostavljati potrepštine za osobnu higijenu i održavanje higijene stambenog prostora u iznosu od 200,00 Kn mjesečno po krajnjem korisniku.

Projekt je omogućio povećanje zapošljivosti na području Općine Donja Motičina, te će pridonijeti ublažavanju posljedica siromaštva i socijalne isključenosti.

Korisnik projekta: Općina Donja Motičina

Partneri u projektu:

LAG Karašica, Centar za socijalnu skrb Našice i Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ukupna vrijednost projekta

2.572.064,20 kn

(projekt je 100% financiran bespovratnim sredstvima Europske unije)

Trajanje projekta

30 mjeseci (16.03.2018 do 16.09.2020)